Kỹ thuật nền móng

Ký hiệu xếp giá
624.1 Ky-M
Dewey
624.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
231tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế Phần 4: Thiết kế móng và công trình chắn đất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000746  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1665