Thư viện Lạc Hồng
Những xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Á

Ký hiệu xếp giá
339.509 5NG450X
Dewey
339.509 5
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2007
Mô tả
287tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 06:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các nội dung chính sau đây: bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc Á; những xu hướng phát triển chủ yếu; tác động tới Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000229  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 583