Thư viện Lạc Hồng
Quan điểm kinh tế của Nhật bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

Ký hiệu xếp giá
337.15TR120QU
Dewey
337.15
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2007
Mô tả
227tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 06:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: cơ sở của liên kết Đông Á, các quan điểm chính sách của chính phủ Nhật Bản về liên kết Đông Á, quan điểm của giới học giả Nhật bản về liên kết Đông Á, nhận xét đánh giá và một số kiến nghị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000225  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 534