Thư viện Lạc Hồng
Đông Á đổi mới công nghệ để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu

Ký hiệu xếp giá
338.9TR120V
Dewey
338.9
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2007
Mô tả
187tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 06:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: cạnh tranh thông qua lợi thế công nghệ; đổi mới công nghệ trong quá trình hội nhập của Đông Á; chuyển giao công nghệ ở Đông Á; công nghiệp điện tử ở Đông Á trong mạng lưới sản xuất toàn cầu; mạng lưới sản xuất ô tô tại Đông Á; mở rộng quy mô giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam đổi mới công nghệ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000228  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 795