Thư viện Lạc Hồng
Về một số vấn đề sau thống nhất của bán đảo Triều Tiên góc nhìn từ Việt nam

Ký hiệu xếp giá
303.4NG450X
Dewey
303.4
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2007
Mô tả
249tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 06:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: về khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên, những gợi ý từ kinh nghiệm Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1235