Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
952 NG527QU
Dewey
952
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2007
Mô tả
442tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 06:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày toàn bộ tiến trình lịch sử Nhật Bản từ thời tiền sử, sơ sử cho đến nay, kèm theo một số bản và ảnh minh họa. Các thời kỳ được chia theo đặc trưng cơ bản về văn hóa, chính trị của mỗi thời kỳ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000276  Còn  Rỗi          
300000277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 699