Thư viện Lạc Hồng
Nhật Bản học: chuyên luận

Ký hiệu xếp giá
306.095 2D561NG
Dewey
306.095 2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
310tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 09:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Aware, "văn học" (Bungaku) và "văn học Heian" (794-1191); Dogen đạo nguyên 1200-1253; vấn đề phật tính; dẫn luận: quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong lịch sử Nhật Bản; một số vấn đề về tổ chức Soka Gakkai, chủ nghĩa dân chủ phật giáo của Komeito.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000303  Còn  Rỗi          
300000304  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1297