Thư viện Lạc Hồng
Đời kỹ nữ: hồi ức của một Geisha

Ký hiệu xếp giá
895.63G400L
Dewey
895.63
Xuất bản
1. - H.: Văn học, 2006
Mô tả
749tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 12:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000384  Còn  Rỗi          
300000385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 980