Thư viện Lạc Hồng
N.P: tiểu thuyết

Ký hiệu xếp giá
895.63 Y400S
Dewey
895.63
Xuất bản
2. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2007
Mô tả
257tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 12:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000394  Còn  Rỗi          
300000395  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 861