Đánh giá chất lượng cọc - Công nghệ mới

Ký hiệu xếp giá
624.17 Đa-C
Dewey
624.17
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
249tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chất lượng móng cọc Chương 2: Phương pháp siêu âm truyền qua ống Chương 3: Phương pháp thử động biến dạng lớn Chương 4: Phương pháp thử động biến dạng nhỏ Chương 5: Phương pháp thử tĩnh động STATNAMIC Chương 6: Phương pháp thử tĩnh bằng hộp OSTERBERG Chương 7: Môt số phương pháp kiểm tra khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000752  Còn  Rỗi          
100000753  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 508