Thư viện Lạc Hồng
Koudan Miyamoto Musashi: tiểu thuyết kiếm hiệp Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
895.63R600-O
Dewey
895.63
Xuất bản
1. - H.: Văn học, 2007
Mô tả
324tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 12:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Miyamoto Musashi là kiếm khách vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản. Cho dù không có những tác động lamg thay đổi dòng lịch sử, ông vẫn luôn được tôn xưng là một trong những vĩ nhân của dân tộc Nhật Bản. Tác phẩm này được sáng tác dựa trên cuộc đời của Musashi. Đằng sau những trận quyết đấu, những tình tiết ly kỳ là tinh thần dũng mãnh và cầu đạo hướng thượng của một Samurai Nhật Bản điển hình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000390  Còn  Rỗi          
300000391  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 470