Thư viện Lạc Hồng
Bài tập cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.740 76NG527X
Dewey
005.740 76
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2003
Mô tả
176tr ; 14.5×20.5
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách chọn lọc và đề xuất một số bài tập thuộc năm mảng tri thức: đại số quan hệ, các phép toán trên bộ, ngôn ngữ hỏi SQL, phụ thuộc hàm và chuẩn hóa. Mỗi mảng được trình bày thành ba phần: tóm tắt về lý thuyết, bài tập và bài giải. Sách còn tuyển chọn và giới thiệu một số đề thi tuyển cao học và nghiên cứu sinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007287  Còn  Rỗi          
100007290  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 617