Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin

Ký hiệu xếp giá
335.412 071 K312T
Dewey
335.412 071
Xuất bản
2. - Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả
677tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 03:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này trình bày các vấn đề chủ yếu sau: : Kinh tế học chính trị Mác-Lênin - đối tượng, phương pháp, chức năng; sản xuất và tái sản xuất xã hội; tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội; những vấn đề của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007307  Còn  Rỗi          
100009930  Còn  Rỗi          
100011129  Còn  Rỗi          
100011130  Còn  Rỗi          
100011136  Còn  Rỗi          
100011137  Còn  Rỗi          
100011138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 750