Thư viện Lạc Hồng
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng: tập 1

Ký hiệu xếp giá
532.007 6 NG527H
Dewey
532.007 6
Xuất bản
3. - An Giang: Bộ kế hoạch và đầu tư, 2008
Mô tả
315tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 06:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các bài tập phần thủy động lực học đại cương. Gồm 9 chương về: Những khái niệm cơ bản và tính chất vật lý của chất lỏng; Tĩnh học chất lỏng; Động học môi trường liên tục; Động lực học chất lỏng lí tưởng; Động lực học chất lỏng thực; Chuyển động phẳng có thế của chất lỏng không nén được; Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007228  Còn  Rỗi          
100009968  Còn  Rỗi          
100011677  Còn  Rỗi          
100011678  Còn  Rỗi          
100011679  Còn  Rỗi          
100011680  Còn  Rỗi          
100011681  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1313