Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Vẽ kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
604.207 6TR120H
Dewey
604.207 6
Xuất bản
6. - H.: Giáo dục, 2007
Mô tả
167tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 06:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính là: Hướng dẫn chung; Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Giao tuyến của vật thể; Hình chiếu trục đo; Hình chiếu của vật thể; Hình cắt và mặt cắt; Bản vẽ chi tiết; Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng; Các mối ghép; Bản vẽ lắp; sơ đồ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007185  Còn  Rỗi          
100009976  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 318