Thư viện Lạc Hồng
Thị trường chứng khoán cấu trúc và cơ chế hoạt động: Sách tham khảo

Ký hiệu xếp giá
332.632NG527TH
Dewey
332.632
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
372tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 07:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về thị trường chứng khoán; Thị trường chứng khoán: chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động; Cổ phiếu- chứng khoán chủ sở hữu; Chứng khoán nợ- trái phiếu; Giao dịch sơ cấp- bảo lãnh phát hành; Giao dịch chứng khoán- thị trường thứ cấp; Giao dịch chứng khoán- các lệnh giao dịch; Bán khống; Phân tích chứng khoán; Hợp đồng quyền chọn; Thị trường và hợp đồng tương lai; Các sản phẩm công ty đầu tư.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007254  Còn  Rỗi          
100008581  Còn  Rỗi          
100008582  Còn  Rỗi          
100008583  Còn  Rỗi          
100008589  Còn  Rỗi          
100008590  Còn  Rỗi          
100009945  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1044