Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nguồn nhân lực: tái bản lần thứ 6 có sửa chữa bổ sung

Ký hiệu xếp giá
658.3TR120K
Dewey
658.3
Xuất bản
6. - Thống kê, 2006
Mô tả
391tr ; 16×24
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 07:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần đầu cuốn sách giới thiệu tổng quan về quản trị nguồn nhân lực. Tiếp theo sách gồm 3 phần chính: Phần 1: Thu hút nguồn nhân lực (gồm các vấn đề: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc,quá trình tuyển dụng, trắc nghiệm và phỏng vấn); Phần 2: Đào tạo và phát triển (định hướng và phát triển nghề nghiệp); Phần 3: Duy trì nguồn nhân lực (gồm: đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007242  Còn  Rỗi          
100008065  Còn  Rỗi          
100008235  Còn  Rỗi          
100009939  Còn  Rỗi          
100010045  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 760