Thư viện Lạc Hồng
Hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2000

Ký hiệu xếp giá
382.91 NG527TH
Dewey
382.91
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
231tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 07:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Những hiểu biết về Incoterms; Bốn nhóm điều kiện Incoterms- những cấu thành cơ bản; Tổng quát về nghĩa vụ của người mua và người bán; Bình luận 13 điều kiện Incoterms.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007253  Còn  Rỗi          
100011363  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1133