Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học căn bản

Ký hiệu xếp giá
658.001 V500TR
Dewey
658.001
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
766tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/10/2008 08:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: Quản trị và môi trương quản trị; Quản trị công việc và các tổ chức: hoạch dịnh, tổ chức, kiểm tra; Việc quản lý con người trong các tổ chức; Hoạch định, kiểm tra sản xuất và dự trữ vật tư; Những hủ đề quản trị đặc biệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007180  Còn  Rỗi          
100008512  Còn  Rỗi          
100008513  Còn  Rỗi          
100008514  Còn  Rỗi          
100008515  Còn  Rỗi          
100008641  Còn  Rỗi          
100009952  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2275