Thư viện Lạc Hồng
Cấp thoát nước - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
628Câ-N
Dewey
628
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
119tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước Chương 2: Mạng lưới cấp nước Chương 3: Cấp nước cho công trình XD Chương 4: Hệ thống cấp nước bên trong nhà Chương 5: Khái niệm chung về thoát nước Chương 6: Hệ thống thoát nước bên trong nhà Chương 7: Thi công đường ống
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000726  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1232