Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
658.001 V400PH
Dewey
658.001
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
234tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2008 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày nhũng nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị học; Công việc quản trị và nhà quản trị; Sự tiến triển của tư tưởng quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Văn hóa tổ chức; Ra quyết định trong quản trị; Hoạch định; Tổ chức; Điều kiện; Kiểm tra.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007218  Còn  Rỗi          
100009936  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1211