Thư viện Lạc Hồng
Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí thuyết và thực hành - Tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.74H450TH
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2007
Mô tả
215tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2008 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Khái quát về các hệ CSDL; Mô hình dữ liệu thực thể- liên kết; Mô hình dữ liệu quan hệ và CSDL quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Tổ chức vật lí của CSDL; Xử lý và tối ưu hóa câu hỏi. Sách chia làm 6 chương, sau mỗi chương đều có phần tóm tắt, câu hỏi ôn tập và bài giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007277  Còn  Rỗi          
100009977  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 811