Thư viện Lạc Hồng
Quản trị Marketing trong thị trường toàn cầu

Ký hiệu xếp giá
658.8D561H
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
597tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2008 10:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách đề cập đến các vấn đề chủ yếu sau: Vai trò tích cực của Marketing (M) trong nền kinh tế thị trường; Tạo thỏa mãn cho khách hàng bằng phẩm chất, dịch vụ và giá trị; Lập kế hoạch M của công ty; Các hệ thống thông tin M và nghiên cứu M; Phân tách thị trường của người tiêu thụ và hành vi của người mua sắm, các ngành hoạt động và các dối thủ cạnh tranh; Tạo đặc điểm khác biệt-định vị-tái định vị và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp; Thiết lập thương hiệu, các chiến lược M cạnh tranh; Thiết kế chiến lược phối hợp truyền thông và cổ động, các chương trình quảng cáo- khuyến mãi- giao tế có hiệu quả, các chiến lược cho thị trường toàn cầu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009973  Còn  Rỗi          
100012739  Còn  Rỗi          
100012740  Còn  Rỗi          
100012741  Còn  Rỗi          
100012742  Còn  Rỗi          
100012748  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 995