Thư viện Lạc Hồng
Barron's how to prepare for the TOEIC bridge test: test of English for International Communication

Ký hiệu xếp giá
428.0076L887b 2008
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008
Mô tả
378tr ; 26 cm
ISBN
8935086809983
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
10/10/2008 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Listening comprehension: vocabulary building activities, photographs - skill building activities, question-response - vocabulary building activities, question-response - skill building activities, short conversations and short talks - vocabulary building activities, short conversations and short talks - skill building activities. Reading: vocabulary building activities, incomplete sentences - skill building activities, reading comprehension - vocabulary building activities, reading comprehension - skill building activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000746  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1690