Thư viện Lạc Hồng
Schaum’s outline of theory and problems of intermediate accounting I

Ký hiệu xếp giá
657.044 076E58
Dewey
657.044 076
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
339tr ; 28 cm
ISBN
9780071469739
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
accounting
Ngày cập nhật
30/10/2008 05:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book contains broad and in-depth coverage of the Intermediate Accounting I topics. It covers theory and practice and is helpful as a study aid for the CPA examination. The latest pronouncements of the FASB have been woven into the text.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000026  Còn  Rỗi          
200000295  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1427