Thư viện Lạc Hồng
Marketing management

Ký hiệu xếp giá
658.8K400T
Dewey
658.8
Xuất bản
11. - New Jersey: Prentice-Hall, 2008
Mô tả
706tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2008 06:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Understanding Marketing Management, Analyzing Marketing Opportunities, Developing Market Strategies, Shaping the Market Offering, Managing and Delivering Marketing Programs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1203