Thư viện Lạc Hồng
Bad leadership: what it is, how it happens, why it matters

Ký hiệu xếp giá
658.409K29
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - Boston: Harvard Business School Press, 2004
Mô tả
282tr ; 24 cm
ISBN
9781591391661
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Ngày cập nhật
31/10/2008 10:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is about the dark side of the human condition. It paints leadership in shades of gray and in black.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000225  Còn  Rỗi          
200000229  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1772