Thư viện Lạc Hồng
Supervision: concepts and skill-building

Ký hiệu xếp giá
658.302 C418
Dewey
658.302
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
573tr ; 26 cm
ISBN
9780073405001
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Supervision, Human Resources
Ngày cập nhật
31/10/2008 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: What is the Supervision?; Modern Supervision Challenges; Function of the Supervision; Skills of the Supervision; Supervision and Human Resources.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000046  Còn  Rỗi          
200000047  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1123