Thư viện Lạc Hồng
Solution manual for use with essentials of investments

Ký hiệu xếp giá
332.6B667
Dewey
332.6
Xuất bản
7. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
210tr ; 28 cm
ISBN
9780073308944
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
investments
Ngày cập nhật
31/10/2008 03:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Elements of Investments; Financial Instruments; Securities Markets; Arbitrage Pricing Theory; Analysis; options Valuation; Portfolio; Investment Strategy; Investors and the Investment Process.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000052  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 682