Thư viện Lạc Hồng
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Ký hiệu xếp giá
628.02Qu-T
Dewey
628.02
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
296tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quy định chung Chương 2: Định nghĩa thuật ngữ Chương 3: Các điều khoản chung Chương 4: Thiết bị cấp thoát nước và phụ tùng Chương 5: Nồi đun nước nóng Chương 6: Cung cấp và phân phối nước Chương 7: Thoát nước thải Chương 8: Chất thải gián tiếp Chương 9: Thông hơi Chương 10: Xi phông và bể lắng Chương 11: Hệ thống thoát nước mưa Chương 12: Các tiêu chuẩn tham chiếu Phụ lục 1: Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Phụ lục 2: Hệ thồng thoát nước và thông hơi kết hợp Phụ lục 3: Các tiêu chuẩn tham chiếu bổ sung Phụ lục 4: Xác định kích thước hệ thống thoát nước mưa trên mái Phụ lục 5: Các khu đặt nhà lưu đồng / nhà SX và xe đi nghỉ lưu động Phụ lục 6: Hệ thống nước xám của nhà ở gia đình lẻ Phụ lục 7: Những quy định khi thiết kế, xây dựng và lắp đặt bể thu dầu mỡ trong nhà bếp thương mại Phụ lục 8: Các tiêu chuẩn lắp đặt đường ống và phụ tùng Phụ lục 9: Hệ thống nước dùng lại ở các công trình không phải là nhà ở Phụ lục 10: Hệ thống xử lý nước thải cục bộ Phụ lục 11: Bảng chuyển đổi đơn vị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000730  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 989