Thư viện Lạc Hồng
Plan and conduct effective meetings: 24 steps to generate meaningful results

Ký hiệu xếp giá
658.45 S914
Dewey
658.45
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
48tr ; 23 cm
ISBN
9780071498319
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
meetings
Ngày cập nhật
01/11/2008 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book will take you step by step through the process of a meeting, froom star ti finish and beyound.it reviews the impact of bad meetings, the factors that cause meetings to be bad, and the characteristics of good meetings.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000276  Còn  Rỗi          
200000277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 215