Thư viện Lạc Hồng
Start your own bar and club: sports bars, nightclubs, neighborhood bars, wine bars and more!

Ký hiệu xếp giá
647.95068 S7966 2006
Dewey
647.95068
Xuất bản
2. - [Irvine Calif.]: Entrepreneur Press, 2006
Mô tả
184tr ; 23 cm
ISBN
9781599180458
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bars, nightclubs, business
Ngày cập nhật
01/11/2008 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book will help you through the avalanche of paperwork and permits and show you how to shovel yourself out in a way that protects you and your business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000195  Còn  Rỗi          
200000196  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 957