Thư viện Lạc Hồng
Start your own wedding consultant business: your step-by-step guide to success

Ký hiệu xếp giá
392.5068S7966
Dewey
392.5068
Xuất bản
2. - Entrepreneur Press, 2007
Mô tả
159tr ; 23 cm
ISBN
9781599181028
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
wedding, event
Ngày cập nhật
01/11/2008 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Here Comes the Bride and the Wedding Consultant; The Basic of Wedding Consulting; Deve loping Your Market; Building the Foundations of Your Bisiness; Professional Guidance; The Cost of Doing Business; Developing a Vendor Network; Certification and Professional Development; Maketing Your Growing Business;The Power of the Internet; The Power of the Press; Keeping Track of Your Finances; Learning froom Your Experience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000221  Còn  Rỗi          
200000257  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1442