Thư viện Lạc Hồng
Start your own restaurant and five other food businesses

Ký hiệu xếp giá
647.95068S7966 2
Dewey
647.95068
Xuất bản
2. - Irvine, CA: Entrepreneur Press, 2006
Mô tả
255tr ; 23 cm
ISBN
9781599180205
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
restaurant, food, businesses
Ngày cập nhật
01/11/2008 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book give the basic infomation need to start a food-service business; how to develop a business plan; what the day-to-day operation is like; how to set up your kitchen and dining area; how to buy and maintain equipment and inventory; how to deal with administrative, financial, personnel, and regulatory issues; and how to maket your venture.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000194  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 90