Thư viện Lạc Hồng
Start your own travel business and more: cruises, adventure travel, tours, senior travel

Ký hiệu xếp giá
910.681S795
Dewey
910.681
Xuất bản
1. - [Irvine, CA]: Entrepreneur Press, 2007
Mô tả
242tr ; 23 cm
ISBN
9781599181110
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
travel business
Ngày cập nhật
01/11/2008 04:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book covers hot new travel trends such as cruises, extreme tours, senior travel, international travel, and more. Contens: Pack Your Bags; The right Stuff; Meet the Homebased Travel Agent; Finding Your Travelers: Maket Research; Your Travel's Trunk; Figuring Your Finaces and Your equipment Needs; The Travel Agent's and Tour Operator's Daily operations; All About Tours; All About Cruises; Get the Adrenalin Pumping; Seniors on the Move; Advertising and Promotion; Media Time; Traveler's Checks; Flying High or Bailing Out.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000197  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 775