Thư viện Lạc Hồng
Company accounting

Ký hiệu xếp giá
657C737
Dewey
657
Xuất bản
6. - New York: Wiley, 2005
Mô tả
798tr ; 26 cm
ISBN
9780470804766
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
accounting
Ngày cập nhật
03/11/2008 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Nature and regulation of companies; Financing company operations; Company operations; Accounting for in come tax; property, plant and equipment; Intagible assets; Business combination; Impairment of assets; Disclosure: legal requirements and accounting Policies; income statement, balance sheet and statement of changes in equipty; notes to financial statements; cash flow statements; the consolidation method; wholly owned subsidiaries; intragroup transactions; minority interests; Liquidation of companies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000066  Còn  Rỗi          
200000135  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1714