Thư viện Lạc Hồng
The pocket guide to selling greatness

Ký hiệu xếp giá
658.85G895
Dewey
658.85
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
208tr ; 19 cm
ISBN
9780071473859
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
selling
Ngày cập nhật
03/11/2008 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Personal Growth; Professional Development; Action Plan for Success.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000243  Còn  Rỗi          
200000244  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 347