Thư viện Lạc Hồng
100% career success

Ký hiệu xếp giá
650.1S689
Dewey
650.1
Xuất bản
1. - Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, 2007
Mô tả
187tr ; 24 cm
ISBN
9781418016326
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
career
Ngày cập nhật
03/11/2008 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Finances after graduation; Legal issues in the workplace; Business communication; Information Skills; Time management; Project management; Professionalism in the workplace; Career advancement strategies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000254  Còn  Rỗi          
200000256  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1006