Thư viện Lạc Hồng
Instant advertising

Ký hiệu xếp giá
659.1S947
Dewey
659.1
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
271tr ; 23 cm
ISBN
9780071466608
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
advertising
Ngày cập nhật
03/11/2008 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The basics; Business Principles; Writing Successful Ads; The layout: Making it sell; Final Points to remember; Just did it; Getting into action; About the Author; Recommended Reading list; The 18 most asked questions about working with an Action International Business Coach; Action Contact Details.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000078  Còn  Rỗi          
200000079  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1065