Thư viện Lạc Hồng
Foundations of financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15B651
Dewey
658.15
Xuất bản
12. - Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
321tr ; 25 cm
ISBN
9780071285711
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial management
Ngày cập nhật
03/11/2008 11:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents Improvements: FinancialGoals in an International Market Environment; The Critical Role of the Board of Directors in Corporate Decisions; The Use of Technology to Manage the Investment in Working Capital; The Different Use of Debt by Actual Companies; Global Events of the 21st Century; Changing Capital Markets; Foreign Exchange Consideration in the Capital Markets; Functional Integration; Small Business; Comprehensive International Coverage; Internet Presence.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000022  Còn  Rỗi          
200000024  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 868