Thư viện Lạc Hồng
Retailing management

Ký hiệu xếp giá
658.87L668
Dewey
658.87
Xuất bản
6. - Boston, Mass.; London: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
658tr ; 28 cm
ISBN
9780071106887
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Retailing
Ngày cập nhật
03/11/2008 11:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Our objecttive in preparing this sixth edition is to stimulate student interest in retailing courses and careers by capturing the exciting and challenging opportunities facing the retailing industry, an industry that plays a vital economic role in society. The textbook continues to be a "good read" for students with a focus on the strategic issues facing retailers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000033  Còn  Rỗi          
200000041  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1615