Unleashing leadership: aligning what people do best with what organizations need most

Ký hiệu xếp giá
658.409 H776
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2005
Mô tả
286tr ; 24 cm
ISBN
9781564147875
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Ngày cập nhật
04/11/2008 08:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Culture and Leadership; Alignment Tool Kit; Leadership Styles; Leadership Motivations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000088  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 601