Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation

Ký hiệu xếp giá
658.404 S546
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - Boston: Harvard Business School Press, 2007
Mô tả
276tr ; 24 cm
ISBN
9781591398004
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project management
Ngày cập nhật
04/11/2008 09:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: A new model for managing projects; The four bases of successful projects; Putting the diamond approach to work; Research appendixes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000111  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 444