Thư viện Lạc Hồng
Customer message management: increasing marketing’s impact on selling

Ký hiệu xếp giá
658.82R559
Dewey
658.82
Xuất bản
1. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2006
Mô tả
178tr ; 24 cm
ISBN
9780324313161
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Customer
Ngày cập nhật
04/11/2008 09:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Customer Message Management processes and tools are being implemented with a growing roster of progressive companies. We are grateful for these visionary organizations, especially our fearless champions inside who are willing to stand in the grap between marketing and sales - and do things differently.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000075  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1376