Thư viện Lạc Hồng
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Ký hiệu xếp giá
628.3Ti-T
Dewey
628.3
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
240tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 04:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nguồn gốc và lưu lượng nước thải Chương 2: Chất lượng nước thải Chương 3: Các phương pháp xử lý và xả nước thải và nguồn tiếp nhận Chương 4: Các công trình tiền xử lý và xử lý sơ bộ Chương 5: Xử lý sinh học để khử các hợp chất hữu cơ chứa Cacbon, Nitơ, Photpho Chương 6: Các quy trình xử lý nước thải bằng bể phản ứng hiếu khí với bùn hoạt tính lơ lửng Chương 7: Tính toán, lựa chọn các thiết bị làm thoáng Chương 8: Bể phản ứng hiếu khí làm việc theo mẻ kế tiếp và mương oxy hóa Chương 9: Bể lắng đợt II Chương 10: Hồ hiếu khí có thiết bị làm thoáng Chương 11: Xử lý nước thải bằng vi sinh dính bám trong môi trường hiếu khí Chương 12: Xử lý nước thải bằng vi sinh yếm khí trong môi trường cặn lơ lửng Chương 13: Xử lý và thải bùn cặn ra nguồn tiếp nhận Chương 14: Công trình và thiết bị xử lý cặn Chương 15: Tiệt trùng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000739  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 573