Thư viện Lạc Hồng
The manager’s guide to rewards

Ký hiệu xếp giá
658.312 4J51
Dewey
658.312 4
Xuất bản
1. - New York: American Management Association, 2007
Mô tả
241tr ; 24 cm
ISBN
9780814408865
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
manager
Ngày cập nhật
04/11/2008 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Why this book is important?; Emsuring an ROI on your rawards programs; The link between rewards and business objectives; Performance measures that motivate; Getting employee commitment with "Total rewards"; Putting a price tag on work; Base salary management: Building the Foundation; Reinforcing Results with Variable pay; The hidden value of benefits; Remembering the Management in Performance Management; A (Career) Path to Employee satisfaction and business success; The importance of communications; Recognition: The most meaningful reward?.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000073  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 963