Thư viện Lạc Hồng
Principles of corporate finance

Ký hiệu xếp giá
658.15B828
Dewey
658.15
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 1984
Mô tả
847tr ; 24 cm
ISBN
007007383x
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
corporate finance
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book describes the theory and practice of corporate finance. We hardly need explain why financial managers should master the practical aspect of their job, but a word on the role of theory may be helpful.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000009  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 512