A call to action: taking back healthcare for future generations

Ký hiệu xếp giá
362.1 M4788
Dewey
362.1
Xuất bản
2. - McGraw-Hill, 2005
Mô tả
217tr ; 24 cm
ISBN
9780071448086
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Healthcare, medical
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: A Personal take, A personal stake; What is health?; Reluctant healthcare providers; Why are prescription medicines so expensive?; Why do Americans pay more tha can Canadians for drugs?; Welcome competition in healthcare; Health creates wealth: No one left behind; Consumer - driven healthcare: Balancing choice, responsibility, and accountability; The research imperative: The search for cures; Information intensive: Reaping the benefits of technology; Change is possible: Infectious disease and the strucggle for hope; Nex steps: A call to action starts here; The deadline for complaints was yesterday.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 667