Thư viện Lạc Hồng
Managing customers as investments: the strategic value of customers in the long run

Ký hiệu xếp giá
658.812 G896
Dewey
658.812
Xuất bản
1. - Upper Saddle River, N.J.: Wharton School Publishing, 2005
Mô tả
205tr ; 24 cm
ISBN
9780131428959
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
customers
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Customers are assets; The value of a customer; Customer - based strategy; Customer - based valuation; Customer - based planning; Customer - based organization.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000125  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1380