A survival guide for project managers

Ký hiệu xếp giá
658.404 T243
Dewey
658.404
Xuất bản
2. - New York: American Management Association, 2006
Mô tả
312tr ; 23 cm
ISBN
9780814408773
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project managers
Ngày cập nhật
04/11/2008 02:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Human Skills and Technical Tools; Managing a project.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000280  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 660